• Japanese
  • Chinese

Japan

Taikisha Ltd.

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 8-17-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 160-6129, Japan
TEL. 81-3-3365-5320 FAX. 81-3-5338-5195

San Esu Industry Co., Ltd.

3-24, Ikaga Midori-machi, Hirakata-shi, Osaka, 573-0067, Japan
TEL. 81-72-845-0128 FAX. 81-72-845-1660

Nippon Noise Control Ltd.

Sumitomo-Nakanosakaue Bldg. 1-38-1, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, 164-0011, Japan
TEL. 81-3-5937-6532 FAX. 81-3-5937-6533

Tokyo Taikisha Service Ltd.

Sumitomo-Nakanosakaue Bldg. 1-38-1, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, 164-0011, Japan
TEL. 81-3-5331-8370 FAX. 81-3-5331-8380

Page Top